Navigation´╝ÜHome > Content >

Bella_TT.mq4

Time: 2015-01-11 | Download file:Bella_TT.mq4

//+------------------------------------------------------------------+
//|                    Pink fountain Bella  .mq4 |
//|            Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                       https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. Abbas"
#property link "_https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+

extern int  Tenkan = 9;
extern int  Kijun = 26;
extern int SenkouB = 52;

extern int  Magic = 777;
extern double  Lot = 0.03;
extern int    SL = 27;
extern int    TP = 95;

//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
int f12;
string Sumbol;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
 {
//---
 Sumbol=Symbol();
//---
  return(INIT_SUCCEEDED);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                 |
//+------------------------------------------------------------------+
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                       |
//+------------------------------------------------------------------+

int start()
{
  int kolpos=0;
  
  double TK  = iIchimoku(Symbol(), 0, Tenkan, Kijun, SenkouB, MODE_TENKANSEN,0);
  double KJ  = iIchimoku(Symbol(), 0, Tenkan, Kijun, SenkouB, MODE_KIJUNSEN,0);
  double SSA = iIchimoku(Symbol(), 0, Tenkan, Kijun, SenkouB, MODE_SENKOUSPANA,0);
  double SSB = iIchimoku(Symbol(), 0, Tenkan, Kijun, SenkouB, MODE_SENKOUSPANB,0);
  double CH  = iIchimoku(Symbol(), 0, Tenkan, Kijun, SenkouB, MODE_CHIKOUSPAN,0);
//+------------------------------------------------------------------+

  for (int pos=0; posKJ && TK>SSA && SSA>SSB && Close[0]SSB && Close[0]>TK && Volume[0]<7)
    {
     f12=OrderSend(Sumbol,OP_SELL,Lot,Bid,10,Bid+SL*Point,Bid-TP*Point,"",Magic,0,Red);
    }

    if (TK>KJ && TK>SSB && SSB>SSA && Close[0]    

Recommend